Начални инструкции

Кои сте Виекомпания за производство и продажба на ценния хранителен продукт “Фъстъчено масло”.

Формиране на екипи: всеки екип е борд на директорите на една от дъщерните компании на голям холдинг.

Предварителни решения:

  • Име на компанията
  • Търговска марка

(и двете на латиница)

Вашата цел е печалбата:

(Задоволеният потребител, качественият продукт, службата на обществото, съхранената приpода и т.н. са прекрасни цели, но без печалба те са самоцелни и най-важното – неосъществими).

Игрова цел: Максимална чиста печалба в края на играта (с натрупване).

Компания Точки
1-ва +8
2-ра +6
3-та +4
4-та +2
 • + 1 допълнителна точка за компанията с най-голяма печалба за текущото тримесечие
 • Завършилите със загуба (тримесечието или играта) не получават точки

ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРЕНТИ

 

КОНКУРЕНТИ

В борбата за пазари Вие не сте сами

ИМАТЕ КОНКУРЕНТИ!!!

Всяка от компаниите може да участвува на всяка от териториите със всеки от продуктите.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ

Продукт Разходи за суровини ФЗС
НАТУРАЛ $ 6.30 $ 12.30
СТАНДАРТ $ 6.00 $ 12.00
ОСНОВЕН $ 5.70 $ 11.70
 • Oстават в сила, освен ако не се случи нещо непредвидено (действие на случайни смущаващи въздействия от околната среда)
 • Ако не бъде посочена цена за определен продукт в определен сегмент от пазара, но има останал запас от предишни тримесечия, то той се разпродава по ФЗС
 • Антидъмпингови ограничения:
  Продажна цена > ФЗС

НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ
(
ПРЕДВИДИМИ)

Разходи за реклама:

 • увеличават крайното търсене на продукта
 • имат последействие
 • отнасят се само за СТАНДАРТ и НАТУРАЛ
 • max $99 999 за пазарен сегментРазходи за стимулиране на продажбите:
 • мотивират участвуващите в каналите за дистрибуция
 • за всички продукти
 • max $99 999 за пазарен сегмент

Разходи за пазарни проучвания:

 • 5 вида за всяка територия
 • $1500 за всяко поръчано проучване

Разходи за изследване и развитие:

 • само за СТАНДАРТ или НАТУРАЛ
 • повишават качеството, но след време (няколко периода) и с определена вероятност
 • max $99 999 за продукт

НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ
(ПРЕДВИДИМИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН)

Транспортни разходи:

 • следват от решенията за обем на производството по територии
 • $0.75/кашон за собствената територия
 • $1.25/ кашон  за съседната територия

Брокерска комисионна – На всеки пазар Вие ползвате услугите на брокери (посредници), които се занимават с пласмента на продукцията Ви срещу заплащане на комисионна:

 • 5% от обема на продажбите на вече усвоен пазар
 • 10% от обема за първото тримесечие при навлизане на нов пазар
 • до 15% от обема при временно утежнени пазарни условия

НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ
(
НЕПРЕДВИДИМИ)

Складови разходи

 • запаси в края = запаси в началото – продажби + производство
 • $0.50/кашон

НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ
(ПРЕДВИДИМИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН)

Административни разходи:

 • $125 000 постоянни административни разходи
 • +$25 000 за всеки продукт, намиращ се в производство
 • +6% от превишаването на средствата за разпределение (при екстрен заем)

НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ
(
ПРЕДВИДИМИ)

Амортизация:

 • линейна схема на обезценяване
 • $25 000 за тримесечие

НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ
(
НЕПРЕДВИДИМИ)
Други разходи:

 • зависещи от непредвидими фактори
 • необходимост от известен финансов резерв

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

 • НЕОБЛОЖЕНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) В КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО = åПРИХОДИ åРАЗХОДИ
 • АКУМУЛИРАНА ЧИСТА ПЕЧАЛБА = åНЕОБЛОЖЕНАТА ПЕЧАЛБА (T) – ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА (АХ, КОЛКО Е ДОСАДЕН
  ТОВА Е, ЗАРАДИ КОЕТО РАБОТИМ!!!СРЕДСТВА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
 • Представляват безлихвен оборотен кредит за финансиране на дейността Ви през следващото тримесечие, отпуснат от ръководството на Холдинга
 • Превишаването му се санкционира с 6% от превишението, добавени към административните разходи
 • За началния период разполагате с $3 500 000
  ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
 • Необходимо е да се вземат обмислени и обосновани решения.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИГРАТА

 

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:

 • НЕ ЯДАТ!
 • НЕ СПЯТ!
 • НЕ ПОЧИВАТ!
 • НЕ…
 • РАБОТЯТ 365 дни х 24 часа!
 • ПРЕДАВАТ РЕШЕНИЯТА СИ НАВРЕМЕ!
 • ВИНАГИ ИМАТ ПРЕДСТАВИТЕЛ В ЗАЛАТА!
 • ЧЕТАТ ВЕСТНИКА  ПРЕДИ ДА ПИТАТ!

РАЗЧЕТЕН МОДЕЛ НА ЕКИПА